though and thought

Muy a menudo se nos da mal distinguir entre estas dos palabras, o no sabemos cómo pronunciarlas: ¡Cámbialo definitivamente en dos minutos!

Subscribe to RSS - though and thought